Yorumlar

4.92
(60)

Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi

₺2.130,00

Veri bilimi, toplanan veriler arasında analiz yapabilmek, ayıklamak, sıralamak, sonuca ulaştırmak, depolamak ve bu veriler ile birlikte daha geniş bir sonuca ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

Transkriptli sertifikalar, iş başvurularında daha fazla ön plana çıkmanızı sağlar.
Ön İzleme

Öne Çıkanlar

 • Eğitime Anında Başla
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
 • Bilgisayar, Telefon ve Tabletten Erişim

Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi

 

Veri bilimi, toplanan veriler arasında analiz yapabilmek, ayıklamak, sıralamak, sonuca ulaştırmak, depolamak ve bu veriler ile birlikte daha geniş bir sonuca ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

Son yıllarda veri bilimine artan talep dikkat çekmekte ve bu alanda çalışmalar ve yatırımlar yoğunlaşıtırlmaktadır.
Veri bilimi küçük dilimden büyük parçaya gidebilmeyi kolaylaştırmaktadır.

Makine Öğrenmesi ise;

Elde edilen verilerin analizini, işlenişini vb. süreçleri zamanla öğrenerek doğruluğunu kademeli olarak artıran bir yapay zeka sistemidir.

Makine öğrenmesi, büyüyen veri bilimi alanının önemli bir parçasıdır. Algoritmik hesaplamalar veya tahminler yapılarak elde ettiği verilerin sonuçlarını kullanıcı ile paylaşmaktadır. Buna arama motorunda bulunan düzeltme veya önerme işlemlerini örnek gösterebiliriz.

Python Eğitimi Nedir?

Bu eğitimde araştırmacılar kapsamında olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler, veri bilimi insanları, mühendisler, veri analistlerinin veri bilimi ve makine öğrenmesi algoritmalarının kullanımında gerekli olan temel düzey Python dilini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Python Eğitimi Kazanımları

Eğitim ile Python programının işletim sistemlerine ücretsiz olarak indirilerek kurulması ve çalıştırılması, temel metin işlevlerinin kazanılması, temel python veri analizinde verinin düzenlenmesi, işlenmesi ve görselleştirilmesi üzerinde tüm detayları ile birlikte durulacaktır. Bu sayede Python programının kendi temel kodlarını yanı sıra en önemli veri bilimi modülleri olan Numpy ve Pandas ile veri manipülasyonu işlemleri olarak isimlendirilen veri düzenleme işlemlerinin detayları üzerinde durularak temel istatistiksel kodlar ve algoritmaların tasarımı üzerinde durulacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Python Programının Tanıtımı
 • Kullanım Alanları
 • İndirilmesi ve Kurulması
 • Temel Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Aritmetik Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
 • Veri Türleri
 • Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
 • Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
 • İşlem Çıktılarının Alınması
 • Temel Metin İşlevleri
 • Ön Tanımlı Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
 • Lokal ve Global Değişkenler
 • If İfadesinin Kullanımı
 • If ve Else İlişkisi
 • If, Else ve Elif İlişkisi
 • Döngüler
 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Veri İşleme
 • Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
 • Numpy Modülünün Yüklenmesi
 • Rastsal Veri Üretme
 • Normal Dağılımdan Veri Üretme
 • Tam Sayı Veri Üretme
 • Numpy Dizeleri Oluşturmak
 • Numpy Dizelerinin Özellikleri
 • Yeniden Şekillendirme İşlemleri
 • Dizeleri Birleştirme İşlemleri
 • Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
 • Dizelerde Sıralama İşlevi
 • İndeksler ile Elamanlara Erişim
 • Aralık Seçme İşlemleri
 • Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
 • Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
 • Dizelerde Matematiksel İşlemler
 • Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
 • Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
 • İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
 • Pandas Modülünün Yüklenmesi
 • İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
 • Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
 • İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
 • Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
 • Data Frame (Veri Çerçevesi)
 • Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
 • Loc ve İloc İşlevleri ile Değişken Seçme
 • Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
 • Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
 • Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
 • İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
 • Gruplama İşlemleri
 • Toplulaştırma İşlev
 • Filtreleme İşlemleri
 • Tekrarlama Komutları
 • Sıralama İşlemleri
 • Dönüştürme İşlevleri
 • Pivot Tablolar
 • Veri Görselleştirme
 • Verileri Kategorilere Ayırma
 • Barplot Grafikleri
 • Seaborn Modülünün Kurulumu
 • Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
 • Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
 • Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
 • Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
 • Temel İstatistik Bilgileri
 • Anket Verilerine Bakış
 • Evren ve Örneklem
 • Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
 • Değişken, Sabit Parametre
 • Bağımlı Bağımsız Değişken
 • Ölçüm Düzeyleri
 • Sınıflama (Nominal) Ölçek
 • Sıralama (Ordinal) Ölçek
 • Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
 • Temel İstatistiksel Kavramlar
 • Ortalama
 • Mod
 • Medyan
 • Standart Sapma
 • Varyans
 • Korelasyon
 • Kovaryans
 • Normal Dağılım
 • Hipotez Testleri
 • Hipotez Testinin Aşamaları
 • Programının Arayüzünün Tanıtılması
 • Programdaki Menüler
 • Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
 • Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
 • Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
 • Veri Etkiletlerinin Girilmesi
 • Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
 • Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
 • Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
 • Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
 • Görsel Gruplama
 • Gözlem ve Değişken Erişimi
 • Gözlem ve Frekans İlave Etme
 • Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
 • Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
 • Gözlemleri Ağırlıklandırma
 • Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
 • Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
 • Ölçek Hesaplamaları
 • Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
 • Çapraz Tablolar Oluşturmak
 • Frekans Tabloları Oluşturmak
 • Betimsel İstatistikler Elde Etmek
 • Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
 • Normal Dağılım Testi
 • Grup Ortalamalarının Testi
 • Tek Örneklem t Testi
 • Bağımsız Örneklem t Testi
 • Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

 

Eğitim Süresi

 • 61 Uzaktan Eğitim Saati

Örnek Sertifika ; 


Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 500 ₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

Türkçe ve İngilizce Sertifika Örneği;

İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversite Onaylı Sertifika

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz. 

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün, mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

 • Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
 • Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
 • Kayıt olan öğrencilere açılan sistemler 2 ay sonra kapatılacaktır.

Banka Hesap Bilgilerimiz

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod             : 0046
Swift           : AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr


Yorumlar

0 yoruma göre

Düşüncelerini paylaş

Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

Yeni YorumSon İncelemeler

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!