HIZLI İŞLEM

Alacağınız tüm belgeler rektör imzalı olarak adresinize gelecek ve e-Devlet'te sorgulanabilir olacaktır.

MENÜ
Eğitim Sepetim {{sepetim.length}} 0
Sepetiniz (Toplam {{sepetim.length}} Ürün)
{{sepet.urun_adi}}
{{sepet.urun_toplam_fiyati}} ₺ {{sepet.urun_toplam_piyasa_fiyati}} ₺
{{sepet.urun_sayisi}} Adet
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere destek sağlamak amacıyla eğitim kurumlarında veya özel eğitim merkezlerinde çalışan bir meslek grubudur.

Özel Eğitim Yardımcı Elemanı Sertifika Programı

Özel eğitim yardımcı elemanı, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere destek sağlamak amacıyla eğitim kurumlarında veya özel eğitim merkezlerinde çalışan bir meslek grubudur. Bu kişiler, özel gereksinimleri olan bireylere eğitim, bakım ve destek hizmetleri sunarlar.

Özel eğitim yardımcı elemanları, çeşitli özel ihtiyaçları olan bireylere yönelik olarak çalışabilirler. Örneğin, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel engel, işitme veya görme kaybı gibi durumları olan bireylere destek olurlar. Bu kişilerin öğrenme, iletişim, sosyal beceriler, günlük yaşam becerileri gibi alanlarda gelişimlerini destekleyerek eğitim süreçlerine katkı sağlarlar.

Özel eğitim yardımcı elemanlarının görevleri arasında, bireylere bireysel veya grup halinde eğitim vermek, öğrenme materyallerini hazırlamak, öğrenme stratejileri geliştirmek, davranış yönetimi teknikleri uygulamak, iletişim becerilerini geliştirmek, günlük yaşam becerilerini öğretmek ve eğitim programlarının takibini yapmak gibi faaliyetler bulunur.

Özel eğitim yardımcı elemanları, öğretmenler ve diğer eğitim uzmanlarıyla işbirliği içerisinde çalışarak bireylerin özel gereksinimlerine uygun eğitim programları hazırlarlar. Ayrıca, velilerle de iletişim halinde olarak öğrencilerin aileleriyle de işbirliği yaparlar.

Özel eğitim yardımcı elemanı olmak için genellikle eğitim veya sertifika programlarına katılmak gereklidir. Bu programlar, özel eğitim yöntemleri, bireysel farklılıklar, davranış yönetimi gibi konularda eğitim verir. Ayrıca, bu mesleği icra etmek için empati, sabır, esneklik, iletişim becerileri gibi özelliklere sahip olmak önemlidir.

 

ÖZEL EĞİTİM YARDIMCI ELEMAN (GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ) EĞİTİMİ

      Özel eğitim alanında görev alacak Özel Eğitim Yardımcı Elemanları (Gölge Öğretmenler/Kolaylaştırıcı Kişiler), özel eğitim gereksinimli çocukların okul hayatına ve sosyal hayata daha verimli biçimde katılmasına aracılık eden, çocuğun gelişim ve eğitim hedefleri doğrultusunda ilerlemesine okul ortamında destek olan bireysel destek uzmanlığı ve eğitim yardımcılığıdır.

MODÜL İÇERİĞİ:

ÜNİTE 1: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT

 • Uluslararası Hukuk/Mevzuat
 • Ulusal Hukuk/Mevzuat
 • Anayasa
 • Kanun
 • Yönetmelikler
 • Genelgeler

 ÜNİTE 2: ÖZEL EĞİTİM

 • Özel Eğitimin Tanımı ve Önemi
 • Özel Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerde Tanılama, Değerlendirme, Yönlendirme
 • Özel Eğitimin Amaçları
 • Özel Eğitimin İlkeleri
 • Dünya’da ve Türkiye’de Özel Eğitim

ÜNİTE 3YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİM

 • Görme Yetersizliği
 • İşitme Yetersizliği
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Zihinsel Yetersizlikler
 • Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Üstün Zekâlılar ve Özel Yetenekliler
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerde Görülen Problemli Davranışlar
 • Problem Davranışların İşlevleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Davranış Yönetimlerinde Kullanılan Strateji ve Yöntemler
 • Eğitimsel Diğer Öneriler

ÜNİTE 4: ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

 • ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu)
 • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

ÜNİTE 5: ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 • Aile Eğitimi
 • Eve Dayalı Aile Eğitimi
 • Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim Hizmetleri
 • Özel eğitimde Özbakım
 • Bağımsız Yaşam Becerileri
 • Ev Araç Gereçlerini Kullanma
 • Giysi Düzeni ve Bakımı
 • Ev Düzeni ve Temizliği
 • Mutfak Becerileri

     ÜNİTE 6:  KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI

 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar
 • Okul Yönetimi/İdari İşleyiş
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasında Paydaşların Rolü
 • Kaynaştırma/Bütünleştirmeyi Başarıya Ulaştıran Etmenler
 • Kaynaştırmanın/Bütünleştirmenin Olumlu Etkileri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Hazırlık Çalışmaları
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Sürecine Geçişin Temel İlkeleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencisiyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleri

ÜNİTE 7: ÖZEL EĞİTİM YARDIMCI ELEMANIN (GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ) TEMEL NİTELİKLERİ ve SORUMLULUKLARI       

 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi
 • Gölge Öğretmenin/Kolaylaştırıcı Kişinin Avantajları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişiye Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Sınıftaki Temel Sorumlulukları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Kaynaştırma Uygulaması İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
 • Davranış Yönetimi/Rehberlik /Öğretimsel Hedeflere Yönelme/Gelişme ve Öğrenmeye İlişkin Veri Toplama/Ebeveynler, Okul İdaresi ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı
 • Sosyal Yaşama Katma Stratejileri
 • Sınıf Yönetiminde Davranışları Yönetmeye İlişkin Stratejiler

ÜNİTE 8: KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNDE VAKA ANALİZLERİ

 

30 uzaktan eğitim saati sürecektir.

Örnek Sertifika ; 


Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz durumunda belge ve gönderim ücreti 180 TL'dir.

 

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz. Üniversitemiz tarafından verilen sertifikaları kamu ve özel sektörde geçerlidir.

Eğitim Süreci

 • Tüm işlemler online gerçekleşecektir.
 • Kendi müsaitliğinize göre sisteme girip eğitim videolarınıza 7/24 erişim sağlayabileceksiniz.
 • Eğitim sonunda test usulü sınavınız olacaktır.
 • Sınavlar ortalama 20-40 soru arasında olmaktadır.
 • Üç defa ücretsiz sınav hakkınız bulunmaktadır.
 • Geçme notu 50 puandır.
 • 1 ay eğitim süreniz bulunmaktadır.Çoklu katılımlarda eğitim süresi uzamaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün , mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

•Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
•Eğitim başlangıç ve bitiş tarih aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
•Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
•Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
•Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
Banka Hesap Bilgilerimiz
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod: 0046
Swift: AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65
(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp Danışma Hattımız: Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapan veya soru soran kimse yok.