Akademiye Hoş Geldin Paketi Sertifika Programları

Yorumlar

4.9
(162)

Akademiye Hoş Geldin Paketi Sertifika Programları

₺4.450,00

Akademisyenlik hayatına yeni girecek olan veya mevcut olarak görev alan akademisyenlerin mesleki gelişiminin ve farkındalığının artırılması programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Transkriptli sertifikalar, iş başvurularında daha fazla ön plana çıkmanızı sağlar.

Öne Çıkanlar

 • Eğitime Anında Başla
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
 • Bilgisayar, Telefon ve Tabletten Erişim

Akademiye Hoş Geldin! 11'li Sertifika Programı

Akademisyenlik hayatına yeni girecek olan veya mevcut olarak görev alan akademisyenlerin mesleki gelişiminin ve farkındalığının artırılması programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Eğitim sonunda elde edilecek olan 11 sertifika başlığı şöyledir; 

1- Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Sertifika Programı 
2- Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler Sertifika Programı 
3- Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri Sertifika Programı 
4- Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Sertifika Programı 
5- Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma, Problemi Tanımlama Sertifika Programı 
6-  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Sertifika Programı 
7- Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Sertifika Programı 
8- İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri Sertifika Programı 
9- Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı Uygulamaları Sertifika Programı 
10- Temel SPSS ile Nicel Veri Analizi Sertifika Programı 
11- Araştırma Etiği Sertifika Programı 

Elde edilen sertifikalar ile iş hayatında avantajlı konuma gelebilir, görevde yükselme ve işe giriş için sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Sertifika Programı 

Bilimsel topluluk yeni bilgi yarattığında bunlar, akademik kitaplarda ya da akademik dergi makalelerinde yayımlanır. Araştırma bulgularının ya da yeni bilimsel bilginin ortaya atılmasının ana biçimi akademik dergi makaleleridir. Bunlar aracılığıyla bilim insanları birbiriyle resmi olarak iletişim kurar ve bilimsel araştırma sonuçlarını yayımlar. Bilimsel araştırma, yazılı ve basılı özgün araştırma sonuçlarını içeren bir rapordur. Bilimsel araştırma raporu yazma, temelde, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma, bir aydınlanma sürecini içerir. Bu süreç, problem olan bir konunun araştırma sorusuna dönüştürülmesi ile başlar ve cevabın bulunmasına yönelik sistemli veri toplama, toplanan verilerin analizi ile bulguların duyurulmak üzere yazılıp, yayımlanması ile sonlanır. Bu sunumumuzda “bilimsel makale” konusu ele alınarak, bir bilimsel makale yazılırken nelere dikkat edilmelidir ve yayın aşaması nasıl gerçekleşir konuları tartışılacaktır. Sunumumuzun içeriği ise şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

 • Bilimsel Yazımın Doğası ve Bilimsel Araştırma Sürecini Temel Ögeleri
 • Akademik Dergilerdeki Makalelerin Bilimdeki Yeri
 • Bilimsel Makale Yazımı
 • Bilimsel Makale Yazımında Dikkat Edilecek Kurallar
 • Makalenin Çatısı

Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler Sertifika Programı 

Lisansüstü eğitim her öğrenci için gerek yaşamında ve gerek eğitim hayatında artık bir üst kademeye geçiş, adeta bir sıçrama tahtasıdır. Bu aşama ile birlikte öğrenciler kürsünün diğer tarafına, hocalarının ve akademisyenlerinin yanına geçmiş olurlar. Böylece akademisyen ve araştırmacı olmak için ilk adımı atarlar. Bu aşama aynı zamanda bilimsel topluluğun bir üyesi olmak için bir girişimi ve isteği otaya koymaktadır. Lisansüstü eğitim ile birlikte öğrenciler kendilerine anlatılan ve kendilerinin not tuttuğu bir aşamadan, araştırma yaparak bir şeyleri ortaya çıkarma ve mümkünse bir şeyleri keşfetme şamasına geçerler. Bu sunumumuzda lisansüstü öğrenciler için çeşitli konular giriş ve tavsiye niteliğinde ele alınacaktır. Sunumumuzun içeriği ise şu konu başlıklarından oluşmaktadır:

 • Bilim ve Bilimsel Araştırma
 • Bilim
 • Bilim ve Bilgi
 • Bilim ve Bilimsel Yöntem
 • Literatür (Alanyazın) Tarama
 • Bilimsel Etik

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri Sertifika Programı 

İlgili konu hakkındaki birikmiş bilgilerin gözden geçirilmesi, sosyal bilime hangi yaklaşımı benimsiyor olursanız olun, araştırma sürecinde zorunlu bir ilk adımdır. Yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, bir soruyu kendiniz yanıtlamaya kalkışmadan önce o soru hakkında neyin zaten bilindiğini bulmak en iyisidir. Tekerleği yeniden icat etmekle vakit kaybetmek hakkındaki klişe, zaman ve güç harcamayı gerektiren bir çabaya girişmeden önce ödevinizi yapmanız gerektiğini hatırlatır. Bu, araştırmanın tüketicisi için olduğu kadar bir çalışmaya başlayan profesyonel araştırmacı için de doğrudur. Akademik araştırmalar, daha önce yapılan bilimsel çalışmalarla elde edilen bulgular, dile getirilen fikirler ve ele alınan yaklaşımlar üzerine bina edilir. Birbirinin devamı niteliğinde yürütülen akademik araştırmalarda araştırma konusu ile ilgili olarak daha önce yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Akademik araştırmalarda literatür taraması olarak adlandırılan bu süreç araştırma konusu ile ilgili daha önce yayınlanan eserlerin araştırılması, bulunması, incelenmesi, okunması, tasnif edilmesi, özetlenmesi ve sentez edilmesi gibi çalışmaları içermektedir. Literatür taramasının ve analizinin asıl amacı önceki literatürün araştırılan konu hakkında geldiği noktayı tespit etmek, literatürdeki boşluk ve atlamaları ortaya koymak ve kendi çalışmamızın önceki literatür içerisinde nereye oturacağını tespit etmektir. Bu sunumumuzda literatür taraması konusu irdelenecektir. Sunum çerçevesindeki ana başlıklar şunlardır:

 • Literatürün Değerlendirilmesi
 • Araştırma Literatürü Nereden Bulunur?
 • Konu Belirleme
 • Bir aramayı Tasarlama
 • Araştırma Makalelerini ve Diğer Kaynakları Değerlendirme
 • Literatür Taraması Nedir ve Neden Yapılır?
 • Literatür Taraması ve Etik

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Sertifika Programı

Etik kavramının önemi geçmişten günümüze artarak önem kazanmaya başlamıştır. Bireyin yaşantısında uygulamış olduğu ilkeler çerçevesinde şekillenen etik toplumsal yaşantıyla birlikte çalışma hayatının gelişmesi ve ilkelerinin oluşması için gerekli bir kavram şekline dönüşmüştür. Etik kavramı günümüz bilim dünyasının geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması için ilk sırada gelen kavram olmuştur. Bilimin temelini oluşturan bilimsel düşüncenin ortaya çıkması ve geçerli şekle dönüşmesi için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri etik ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir. Bilimsel araştırma yöntemlerinin oluşturulması, uygulanması, sonuçlandırılması ve rapor şekline gelmesi etik kuralların yönlendirmesi doğrultusunda yapılmalıdır. Araştırmacıların bilinçli olmayarak yaptıkları etik ihlaller bile hem araştırmanın sonucuna hem de araştırmacının kariyerine olumsuz etkiler yapabilmektedir. Araştırmacılar etik kuralları iyi bir şekilde bilmeli ve uygulamalıdır. Bu eğitimde sosyal bilimler özelinde etik ilkeler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda eğitimin içeriğinde;

 • Bilim ve Araştırma
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Etik ve Ahlak Kavramı
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Etiği
 • Etik İhlaller ve Sonuçları başlıkları bulunmaktadır.

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma, Problemi Tanımlama Sertifika Programı 

Araştırmacı sürekli merak eden ve sorgulayan bir karakter yapısına sahip olmalıdır. Bilimin esasında sorunları tanımlayarak çözüm bulma ve sonuç üretme vardır. Araştırmacı bilimsel esaslar çerçevesinde çalışmalarını yürütürken bilimsel esaslara uyma ve çalışmalarının bilimsel geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olması gerekmektedir. Araştırmacılar bilimsel araştırmalarına başlamadan önce yapmış oldukları incelemeler sonucunda problem tanımlama ve araştırma aşamalarını oluşturma esaslarını yerine getirmelidir. Bilimsel araştırma bilimsel konulara yön veren kuralların bütünü olarak şekillenirken bilimsel konulara yönelik problemleri doğru tanımlama üretilecek çözümlerin geçerliliği açısından önem arz etmektedir. Araştırmacılar bilimsel araştırma ve problem tanımlama konularına hakim olarak bilimsel araştırmalarını geçerli ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu eğitimde sosyal bilimler özelinde araştırma ve problem tanımlama konuları ele alınmıştır. Bu bağlamda eğitimin içeriğinde;

 • Bilim
 • Bilimsel Araştırma
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Problem Tanımlama konuları açıklanmıştır.

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Sertifika Programı 

Bilim, insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi için son derece önemlidir. Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümü işlevlerini yerine getirirken kullanılan bilimsel fikirler, bilimsel ilke ve normlara uygun olmalıdır. Bilimi meslek olarak kabul eden araştırmacılar topluluğuna bilim topluluğu denir. Araştırmacılar, bilimsel çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları kamuoyuna sunabilmek için rapor etmelidirler. Araştırmacıların araştırma sorularını test etmek için yapması gereken önemli bir adım kanıt toplamaktır. Araştırma yöntemleriyle toplanacak kanıtlar, araştırma hipotezlerinin kabul ve reddini belirlemek için kullanılan verilerdir. Araştırmacı, araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini seçmelidir. Bu eğitimde sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda eğitim içeriğinde aşağıdaki konular ele alındı:
• Bilim
• Bilimsel araştırma
• Nitel Araştırma Modelleri
• Nitel Araştırma Yöntemi ve Aşamaları
• Nitel Araştırma Planlama ve Yazma 

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Sertifika Programı 

Bilim, insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi için son derece önemlidir. Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümü işlevlerini yerine getirirken kullanılan bilimsel fikirler, bilimsel ilke ve normlara uygun olmalıdır. Bilimi meslek olarak kabul eden araştırmacılar topluluğuna bilim topluluğu denir. Araştırmacılar, bilimsel çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları kamuoyuna sunabilmek için rapor etmelidirler. Araştırmacıların araştırma sorularını test etmek için yapması gereken önemli bir adım kanıt toplamaktır. Araştırma yöntemleriyle toplanacak kanıtlar, araştırma hipotezlerinin kabul ve reddini belirlemek için kullanılan verilerdir. Araştırmacı, araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini seçmelidir. Bu eğitimde sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda eğitim içeriğinde aşağıdaki konular ele alındı:
• Bilim
• Bilimsel araştırma
• Nitel Araştırma Modelleri
• Nitel Araştırma Yöntemi ve Aşamaları
• Nitel Araştırma Planlama ve Yazma 

İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri Sertifika Programı 

Yayın, bilimde kendini ifade etmenin bir yoludur. Bilim yayın demektir. “Yayınla ya da yok ol” görüşü esastır. Araştırmacı temel ilkelere, kurallara dikkat etmezse yayınladığı halde yok olur. Araştırmacılar belli bir yayın etiği çerçevesinde araştırmasını tamamlayıp yayınını meydana getirmelidirler. Ahlak, dürüstlük ve açıklık ilkelerine uygunluk; bilimsel dürüstlük ve yayın etiği açısından çok önemlidir. Eğer yazdıklarınız sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, özgün araştırma sonuçlarınız veya tüm toplum tarafından bilinen genel bilgiler değil ise; bir başka kaynakta okuduğunuz, duyduğunuz gördüğünüz herhangi bir şey ise, bu kaynağı yazınızda uygun atıf kurallarına göre belirtmek zorundasınızdır. İntihal sorunu da bilimsel yayınlarda sıklıkla ortaya çıkan bir sorundur. İntihal; aşırma, yani başkalarının çalışmalarını kendisininmiş gibi göstererek atıf yapmadan bilimsel yayınında kullanma işidir. Bilimde ilerleyebilmek ve üretimin sağlanması ise dürüstlük ve güvene dayalı olmasına rağmen bilimsel yayınlarda etik yanıltmalar her ülkede görülmektedir. Bu sunumumuzda intihal ve intihalden kaçınma stratejileri üzerinde durulacaktır. Sunumumuzun içeri ise şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

 • Bilimsel Yöntemde Etik Anlayışı
 • İntihal
 • İntihalin Nedenleri
 • İntihal ve İnternet
 • İntihalle Mücadele ve Çözüm Önerileri
 • İntihale Karşı Yaptırımların Belirlenmesi 

Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı Uygulamaları Sertifika Programı 

Lisansüstü tezler (yüksek lisans ve doktora) belirli bir akademik unvan almak, kariyer yapmak, bilimsel topluluğun bir üyesi olmak vb. birçok sebeple yazılabilmektedir. Günümüzde gerek teknolojinin ilerlemesi ve gerek bilimsel bilginin çoğalarak, kolay ulaşılabilir bir hale gelmesi yüksek lisans ve doktora yapan insan sayısını arttırmıştır. Her yıl dünya ölçeğinde binlerce insan üniversitelerden yüksek lisans ve doktora dereceleri almaktadır. Ancak bu dereceleri almak için bitime tezi mahiyetinde bir eser ortaya koymaları gerekmektedir. Bu sunumumuzda bir lisansüstü tezi yazılırken nelere dikkat edilmeli konusu işlenecektir. Sunumumuzda ön plana çıkan başlıklar şu şekildedir:

 • Bilim ve Araştırma
 • Tez Nedir ve Neden Yazılır?
 • Konu Seçimi
 • Materyale Ulaşım ve Kullanım
 • Çalışma Planı
 • Yazım Aşaması
 • Noktalama İşaretleri
 • Atıf Yapma ve Atıf Biçimleri
 • Tez Yazım Kılavuzları İncelemeleri

Temel SPSS ile Nicel Veri Analizi Sertifika Programı 

Bu eğitimde araştırmacılar kapsamında olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile akademisyenlerin çalışmalarında ortaya koydukları hipotezlerin istatistiksel alt yapılarını tamamlamalarını, uygulamalarını gerçekleştirmelerini, ampirik sonuçları elde ederek çıkarımlar yapıp bu çıkarımlar doğrultusunda önerilerde bulunabilmesini amaçlamaktadır. Bu sayede araştırmacılar topladıkları birincil veriler ya da ikinci veriler yardımıyla temel istatistiksel analizleri kendileri yapabileceklerdir.

Eğitim sonunda katılımcılar; bir anketin hazırlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini kavrayacak, sık yapılan anket sorularındaki ölçek hatalarından sakınmanın yollarını kavrayabilecek, temel istatistiksel kavramları öğrenebilecek, SPSS programının temel menülerini kullanabilecek, veri girişi sağlayabilecek, verilerini düzenleyebilecek, çıktılarını alabilecek ve elde ettikleri çıktıları istatistiksel olarak yorumlayabileceklerdir.

DERS İÇERİĞİ

Temel İstatistik Bilgileri ?
Anket Verilerine Bakış
Evren ve Örneklem
Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
Değişken, Sabit Parametre
Bağımlı Bağımsız Değişken
Ölçüm Düzeyleri
Sınıflama (Nominal) Ölçek
Sıralama (Ordinal) Ölçek
Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
Temel İstatistiksel Kavramlar
Ortalama
Mod
Medyan
Standart Sapma
Varyans
Korelasyon
Kovaryans
Normal Dağılım
Hipotez Testleri
Hipotez Testinin Aşamaları
Programının Arayüzünün Tanıtılması
Programdaki Menüler
Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
Veri Etkiletlerinin Girilmesi
Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
Görsel Gruplama
Gözlem ve Değişken Erişimi
Gözlem ve Frekans İlave Etme
Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
Gözlemleri Ağırlıklandırma
Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
Ölçek Hesaplamaları
Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
Çapraz Tablolar Oluşturmak
Frekans Tabloları Oluşturmak
Betimsel İstatistikler Elde Etmek
Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
Normal Dağılım Testi
Grup Ortalamalarının Testi
Tek Örneklem t Testi
Bağımsız Örneklem t Testi
Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

 Araştırma Etiği Sertifika Programı 

Bilinen en ilkel insan topluluklarında bile etiğin, diğer yazılı ve yazısız kural­larla birlikte toplum sisteminin yaşamını idame ettirebilmesi ereğiyle işe koşulduğunu söylemek mümkündür. Etik; davranışın türü, niteliği ya da sonuçlarıyla ilgilenmekten ziyade sergilenme nedenlerini, bireyi bu davranışa iten faktörleri felsefi bir perspektiften inceleyerek evrensel prensipler ortaya koymaya çalışan bir disiplin olarak tanımlanabilir. Diğer tüm kurallarla birlikte etiğin temel amacı, in­sana kendi sınırlarının farkında olduğu bir özgürlük alanı yaratmak, diğerlerinin hak ve özgürlüklerini bu yolla korumak ve toplumun uyum içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bilimsel araştırmaların yapıldığı kurumlarda araştırma etiği kültürünün yerleşmiş olması yalnızca araştırmacılar için kendilerine yönelik bir kontrol ve yönetim modeli değil, aynı zamanda, kurum yöneticileri için de gerekli bir araştırma denetimi ve etik alt yapısı oluşturur. Bilimsel araştırma etiği, araştırmada konunun belirlenmesinden yayın ve yayın sonrasına kadar olan tüm aşamalarda yüksek ahlak, dürüstlük ve açıklık ilkelerinin uygulanması olarak tanımlanır. Bu sunumumuzda etik kavramı çerçevesinde bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını inceleyeceğiz. Sunumumuzda ön plana çıkan başlıklar ise şu şekildedir:

 • Etik ve Ahlak
 • Etik ve Meta-etik Teoriler
 • Bilim Etiği, Tarihsel Süreç ve Kavramsal Çerçeve
 • Bilimin Farklı Boyutları ve Etik
 • Bilimsel Araştırma Ahlakı
 • Yayın Ahlakı
 • Eğitim, Üniversiteler ve Bilim İnsanlarının Meslek Etiği
 • Etik İhlallerine Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Etik Eğitimi

 

 

Örnek Sertifika ; 

 

Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 500 ₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

Türkçe ve İngilizce Sertifika Örneği;

İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversite Onaylı Sertifika

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün, mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

 • Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
 • Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
 • Kayıt olan öğrencilere açılan sistemler 2 ay sonra kapatılacaktır.

Banka Hesap Bilgilerimiz

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod             : 0046
Swift           : AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr


Yorumlar

0 yoruma göre

Düşüncelerini paylaş

Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

Yeni YorumSon İncelemeler

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!