Dijital Adam Paketi Sertifika Programları

Yorumlar

4.88
(179)

Dijital Adam Paketi Sertifika Programları

₺3.750,00

Günümüzün olmazsa olmazlarından sosyal medya hesapları ve sosyal medya hesapları üzerinden pazarlamanın/iletişimin doğru ve etkili kurulabilmesi.

Transkriptli sertifikalar, iş başvurularında daha fazla ön plana çıkmanızı sağlar.

Öne Çıkanlar

 • Eğitime Anında Başla
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
 • Bilgisayar, Telefon ve Tabletten Erişim

Dijital Adam 5 Sertifikalı Paket

Günümüzün olmazsa olmazlarından sosyal medya hesapları ve sosyal medya hesapları üzerinden pazarlamanın/iletişimin doğru ve etkili kurulabilmesi. Hazırlanan bu sertifikalı eğitim paketi sosyal medya meraklılarına ve sosyal medya yönetimini/gelişimini/pazarlamasını kendine meslek edinmiş veya edinecek olan tüm adaylar için özel olarak oluşturulmuştur. 

Eğitim sonunda elde edilecek olan 5 sertifika başlığı şöyledir; 


1- Medya Okuryazarlığı Sertifika Programı (88 uzaktan eğitim saati)
2- Sosyal Medya Yönetimi Sertifika Programı (70 uzaktan eğitim saati)
3- Dijital Müşteri İlişkileri Sertifika Programı (25 uzaktan eğitim saati)
4- Dijital Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı (25 uzaktan eğitim saati)
5- SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Sertifika Programı (110 uzaktan eğitim saati)

Elde edilen sertifikalar ile iş hayatında avantajlı konuma gelebilir, görevde yükselme ve işe giriş için sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Program toplam 318 uzaktan eğitim saati sürecektir. Tamamlamak için 45 gün süreniz bulunmaktadır.

Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Her ne kadar “Medya Okuryazarlığı” konusunda merkezi bir bakış açısı ve ortak net bir tanım olmasa da Medya okuryazarı; medyada yeniden kurgulanan iletileri ayırt edebilen ve algılayabilen, onunla ilgili yorumlarda bulunabilmek için ayrı bir beceri, altyapı bilgisi ve eğitsel organizasyon gerektiren bir eğitim sürecinin sonucu olarak medya yetkini sıfatını hak eden kişiyi betimleyen bir terim olarak ifade edilebilir.

Medya endüstrisindeki hızlı gelişim ve iletişim teknolojilerinin giderek artan bir hızda yayılması, günümüzde medyayı, özellikle de yeni medya, sosyal medyayı, daha da etkili hale getirmiştir. Medya, insanların yaşam biçimini, eğlence anlayışını ve kültürel değerlerini değiştirerek, gündelik yaşamlarında söz sahibidir artık hiç kuşkusuz. Bilgilendirme, yönlendirme ve eğitme gibi işlevlere sahip medya, aynı zamanda siyasal ya da toplumsal değişim dönemlerinde de önemli bir role sahiptir. Medyanın bu güçlü ve baskın etkisi karşısında, bireylerin medya tüketicileri olarak, yazılı, görsel ya da işitsel medya ürünlerine edilgen/pasif bir biçimde maruz kalmamaları için, “Medya Okuryazarlığı” çerçevesinde bilinçlendirilmeleri ve bu üretimler karşısında daha etkin/aktif bir konuma sahip olmaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda; Medya Okuryazarlığı eğitimi ile;

* Gereksinim duyulan her türlü bilginin yer aldığı, fakat doğru/güvenilir bilgiye ulaşmanın güçleştiği medya karşısında bireylerin bilinçlendirilmesi,

* Bireylerin izledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları ve İnternet siteleri gibi medya içeriklerinin sorgulanabilir, eleştirilebilir olduğunu fark etmeleri,

* İstek-ihtiyaçların birbirine karışmasına neden olan medya içerikleri konusunda bireylerde farkındalık oluşturulması,

* Bireylerin sağlığını tehdit edebilecek potansiyeli olan medya içerik ve olumsuz etkileri karşısında korunabilmeleri amaçlanmaktadır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

1 Okur-Yazarlık ve Okuryazarlık Kavramları

 • Çeşitli Tanımlar
 • Okuma-Yazma ve Okuryazarlık Kavramları Arasındaki Farklar
 • “Şemsiye” Okuryazarlık Türleri

2 Yirmi Birinci Yüzyılda Medya Okuryazarlığı

 • Medya Okuryazarlığı Nedir?
 • Medya Okuryazarlığı Ne Değildir?
 • Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Temel Beceriler
 • Medya Okuryazarlığının Kısa Tarihçesi

3 Medya Okuryazarlığına İlişkin Temel İlkeler ve Medya Okuryazarlığının Kapsamı

 • Medya Okuryazarlığına İlişkin Temel İlkeler
 • Medya Okuryazarlığının Kapsamı.
 • Medya Okuryazarlığı Beceri Alanları
 • Temel Gereksinimler.

4 Medya Okuryazarı Olmak: Medyayı Okumak ve Medyayı Yazmak

 • Medyayı Okumak
 • Medyayı Yazmak
 • Medya Analizinde Temel Kavramlar

5 Medya Okuryazarlığını Önemli Kılan Başlıca Koşullar

 • Enformasyon/Bilgi Seli
 • Erişim Olanakları
 • Teknolojinin Giderek Ucuzlaması
 • Medyanın İnsanları Etkileme Gücü
 • Medyanın İnsan Davranışlarını Biçimlendirmesi
 • Dengesiz Medya Tüketim Alışkanlıkları
 • Görsel İletişimin Yaygınlaşması
 • Taraflı ya da Yanlış Temsillere Rastlanması
 • Medyanın Ticari (Tecimsel) Amacı
 • Çarpık İnançlar

88 uzaktan eğitim saati sürecektir.

Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi

Pazarlama ve Reklamcılık Odaklı Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi İle Sosyal Medya Platformlarından kurumsal amaçlar doğrultusunda yararlanabilecek, sosyal medya platformlarında markalar adına freelance veya remote olarak çalışabilecek, etkili sosyal medya kampanyaları oluşturabilecek ve oluşturduğunuz kampanyaların analiz ve iyileştirme süreçlerine hakim olabilecek ve sürdürülebilir kullanıcı etkileşimleri sağlayabilecek altyapıya sahip olabileceksiniz.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

 • Sosyal Medya Yönetimi ve Stratejileri

Sosyal Medya Uzmanı Kimdir, Görevleri Nelerdir?
Mecraların İncelenmesi
Hedef Kitle Analizi ve Segmentasyonu
Rakip ve sektör analizleri
Hesap yapılandırma
Etkileşim, erişim ve sıklık
Sosyal Medyada kriz yönetimi
İçerik ve paylaşım stratejileri
Farklı sosyal medya yönetim platformlarında Sosyal Medya Planlaması (Hootsuite,Buffer)

 • Sosyal Medya Gönderi Tasarımı

Sosyal Medya Gönderi Tasarımının Önemi
Sosyal Medya Gönderi Tasarımı Nasıl Yapılır (Uygulamalar ve araçlar)
Envato Elements, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator   

 • Sosyal Medya Pazarlaması ve Reklamcılığı

Kampanya Stratejileri Yaratmak
Hedef Kitleler, Potansiyel Müşteri Listeleri Oluşturmak
Maliyet ve Performans Değerlendirme

 • Facebook ve İnstagram özelinde Pazarlama, Reklamcılık ve Yönetim
 • Sosyal Medya Pazarlaması ve Dijital Pazarlama

360° Yaklaşımın Temelleri
Sosyal Medya ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) İlişkisi
Sosyal Medya ve Google Ads İlişkisi

70 uzaktan eğitim saati sürecektir.

 

Yetkin bir SEO uzmanının sahip olması gereken tüm önemli özellikler paylaşılmaktadır.

 

Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Bu program sayesinde katılımcılar; Dijital müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kavramının anlamı, önemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ile neyin amaçlandığı, Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramının anlam ve önemi, farklı dijital pazarlama kanallarında Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin kullanım ve süreçleri, müşteri beklenti yönetiminde Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin etkisi, Müşteri değer yönetimi kavramı ve Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin teknik altyapısı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Dijital Müşteri İlişkilerine Giriş (CRM)

 • Müşteri İlişkileri Kavramı
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetilmesi
 • Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • CRM Neyi Amaçlamalıdır?
 • Sosyal CRM Kavramı
 • Sosyal CRM Önemi
 • İşletmelerde Dijital CRM'in Önemi

Müşteri Değer Yönetimi

 • Müşteri Yaşam Boyu Değeri
 • Müşterinin Tavsiye Değeri
 • Müşterinin Bilgi Değeri
 • Doğru Etkileşim Miktarı Kavramı
 • Doğru Etkileşim Miktarının Yönetimi

CRM İşletim Modeli

 • Müşteri Odaklı Süreçler
 • Veri Yönetimi 
 • Teknolojinin Yönetimi

  25 uzaktan eğitim saati sürecektir.

Dijital Pazarlama Yönetimi Eğitimi

Bu program sayesinde katılımcılar; dijital pazarlamanın kurumlar açısından önemi ve avantajları, dijital pazarlama sürecinin nasıl oluşturulduğu ve dijital pazarlamada kullanılan kanallar, stratejiler, terminoloji ve ölçümleme hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Dijital Pazarlamaya Giriş

 • Dijital Dönüşüm
 • Dijital Pazarlama
 • Dijital Pazarlamanın Önemi ve Avantajları
 • Dijital Pazarlama Terminolojisi

Dijital Pazarlama Yönetimi Süreci

 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi Süreci
 • Rakip Analizi
 • Rakiplerden Farklılaşma
 • Kullanılması Planlanan Kanallar
 • Sonuçların Değerlendirilmesi

Dijital Pazarlama Kanalları  

 • Arama Motoru Optimizasyonu / (SEO)
 • Arama Motoru Reklamcılığı / (SEM) Ve Google Ads
 • Yeniden Pazarlama
 • E-Posta Pazarlaması
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • İçerik Pazarlaması
 • Görüntülü Reklamlar
 • Mobil Pazarlama

Dijital Pazarlamada Ölçümleme ve Raporlama

 • Ölçümleme
 • Raporlama
 • Raporlama ve Analiz Araçları
 • Google Analytics
 • Trafik Analizi
 • A/B Test
 • Dijital Analiz ve Yardımcı Araçlar

  25 uzaktan eğitim saati sürecektir.

SEO (AArama Motoru Optimizasyonu) Eğitimi

Eğitmen Hakkında:

Dr. Remzi Başar; bilişim (BT / IT) sektöründe yurt içi ve yurt dışında 25 yılı aşan ciddi deneyim sonrası, 2015 yılından beri bir devlet üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak; başta "Arama Motoru Optimizasyonu I ve II" ile "İşletmelerde Dijital Dönüşüme Hazırlık'" olmak üzere çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, aynı zamanda çeşitli kuruluşlara ilgili alanlarda danışmanlık yapmaktadır.

Eğitmen, akademiye geçiş öncesi özel sektör yıllarında Hindistan SEO firmaları ile uzaktan yürütülen projelerde kazandığı deneyimleri lisans dersi haline getirerek, Türkiye'de ilk defa Arama Motoru Optimizasyonu I & II derslerini üniversitelerde lisans seviyesinde iki dönem halinde teorik ve uygulamalı proje dersi olarak vermek suretiyle bu alanda bir ilke imza atmıştır. Altıncı yılı geride kalan bu dersler sayesinde; ülkemiz için dijital pazarlama ve arama motoru optimizasyonu alanında çok değerli olan yüksek öğrenimli insan kaynağı yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitimin Amaç ve Hedefleri:

Kurum ve işletmelere ait web sitelerinin tanıtım ihtiyacı ve arama motorlarında bulunabilirliğine olan ilginin her geçen gün artması, arama motoru optimizasyonunu (SEO) çok rağbet gören bir "özel uzmanlık alanı" haline getirmiştir. Bu eğitim seti ile katılımcılara; başta Google olmak üzere arama motorlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, aramalarda ilk sayfa ve listenin en üst sıralarında gelebilmek için yapılması gereken temel işlemlerin anlatılması ve SEO uzmanı olmak isteyenlerin ihtiyaç duyacakları alt yapının kazandırılması hedeflenmektedir.

Günümüzde internetin en etkili tanıtım ve satış mecrası olduğu gerçeğinden hareketle, bu alanı en ideal şekilde kullanmak isteyen kurum ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılama amacı ile hazırlanan bu eğitim seti; dersleri ilgi ile takip eden, konuları tam anlamı ile öğrenen katılımcıların piyasada aranılan bir SEO Uzmanı olmasını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Bu eğitim setinde; online (çevrimiçi) tanıtım ve pazarlama araçlarının işletmelerin marka değerini nasıl arttırabileceği ve daha çok müşteriye ulaşmak için nasıl kullanılması gerektiği çeşitli örnekler ile aktarılmakta ve yetkin bir SEO uzmanının sahip olması gereken tüm önemli özellikler paylaşılmaktadır.

Ders Akışı:
Ders: Arama Motoru Optimizasyonuna Giriş
SEO (Search Engine Optimization) Nedir?
Dijital Pazarlama Stratejisi Olarak SEO
Organik Trafik
Ücretli Trafik
SEO Süreci

Ders: SEM

SEM (Search Engine Marketing) Nedir?
SEM & SEO Farkı
Google Ads
SEM Ücretlendirme
Önemli Arama Motorları
Temel SEO Kavramları ve Terimler
Domain
Hosting
CMS (Content Management System)
On Site (On Page) SEO& Off Site (Off Page) SEO
Önemli Google Algoritmaları
Temel SEO Kavramları ve Terimler II
SERP
Meta Tags
Google Dance
Sandbox
White Hat SEO & Black Hat SEO
Site Kodlama Dili & Domain ve Hosting Seçimi
Site Yazılım/Kodlama Dili Seçimi
Önemli Web Kodlama Dilleri
Domain Seçimi
Hosting Seçimi
Google PageSpeed Insights
SEO Rakip Analizi
Rakip Sitelerin Belirlenmesi
Anahtar Kelime Seçimi
On Page & Off Page SEO İncelemesi
Rakiplerin Sosyal Medyadaki Durumu
SEO Uyumlu İçerik
SEO Uyumlu İçerik Nedir?
SEO Uyumlu İçerik Nasıl Oluşturulur?
Anahtar Kelime Dağılımları
Sitede Kalma Süresi
Bounce Rate
Meta Tags & URL Yapısı Oluşturma
Meta Tag Nedir?
Önemli Meta Etiketleri
URL Yapısı Oluşturma
URL'i Oluşturan Unsurlar
Breadcrumbs
Görseller ve HaritaGörsel Seçimleri
Google Görsel Aramaları İçin Optimizasyon
XML Sitemap
HTML Sitemap
Image Sitemap & Video Sitemap
Robots.txt & .htacces
robots.txt
.htacces
.htaccess ile www yönlendirmesi
.htaccess ile IP engelleme
.htaccess ile 404 hata yönlendirmesi
Onpage SEO & İçerik/Kod Oranı
Adım Adım Onpage SEO
İçerik/Kod Oranı
Google Panda Algoritması İçin İçerik/Kod Oranının Önemi Link İnşası
Link inşası Nedir?
Site İçi Linkleme
Site Dışı Linkleme
Link İnşasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Linklerin Değeri
Backlink Analizi
Nofollow backlink & Dofollow Backlink
Link Çeşitlendirme
Backlink Analizi
SEO Analiz Araçları
Zararlı Backlink Tespiti ve Engelleme
Sosyal Ağlar
Sosyal Medya Nedir?
Google ve Sosyal Ağlar
Facebook
Twitter
Google Veri Merkezi İş Ortağı Sosyal Ağlar SEO'da Trendler & Genel Değerlendirme

110 uzaktan eğitim saati sürecektir.

Program toplam 318 uzaktan eğitim saati sürecektir

Örnek Sertifika ; 

 

Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 500 ₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

Türkçe ve İngilizce Sertifika Örneği;

İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversite Onaylı Sertifika

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün, mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

 • Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
 • Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
 • Kayıt olan öğrencilere açılan sistemler 2 ay sonra kapatılacaktır.

Banka Hesap Bilgilerimiz

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod             : 0046
Swift           : AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr


Yorumlar

0 yoruma göre

Düşüncelerini paylaş

Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

Yeni YorumSon İncelemeler

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!