Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Önerilen 10 Eğitim

Yorumlar

4.84
(113)

Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Önerilen 10 Eğitim

₺3.350,00

Akademisyenlik hayatına yeni girecek olan veya mevcut olarak görev alan akademisyenlerin mesleki gelişiminin ve farkındalığının artırılması programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Transkriptli sertifikalar, iş başvurularında daha fazla ön plana çıkmanızı sağlar.

Öne Çıkanlar

 • Eğitime Anında Başla
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
 • Bilgisayar, Telefon ve Tabletten Erişim

Akademiye Hoş Geldin! 10'lu Sertifika Programı

Akademisyenlik hayatına yeni girecek olan veya mevcut olarak görev alan akademisyenlerin mesleki gelişiminin ve farkındalığının artırılması programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Eğitim sonunda elde edilecek olan 10 sertifika başlığı şöyledir; 

1- Analitik Düşünce ve Yenilik Sertifika Programı 
2- Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma Sertifika Programı 
3- Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri Sertifika Programı 
4- Karmaşık Problem Çözme Sertifika Programı 
5- Eleştirel Düşünme ve Analiz Sertifika Programı 
6- Esneklik, Stres Toleransı ve Esneklik Sertifika Programı 
7- Yaratıcılık, Özgünlük ve İnsiyatif Sertifika Programı 
8- Liderlik ve Sosyal Etki Sertifika Programı 
9- Duygusal Zeka Sertifika Programı 
10- Teknoloji Tasarımı ve Programlama Sertifika Programı 


Elde edilen sertifikalar ile iş hayatında avantajlı konuma gelebilir, görevde yükselme ve işe giriş için sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Analitik Düşünce ve Yenilik Sertifika Programı 

Kişinin sosyal, mesleki ve entelektüel yaşamını etkileyen bir düşünme yapısı olan bu beceriye sahip bireyler, bir problemi tümdengelim yöntemi ile alt başlıklara ayırarak, probleme sebep olabilecek her bir olasılığı değerlendirir ve eldeki verilerle birleştirip çözüme ulaşırlar.

Yenilikçi Düşünme Becerileri Nelerdir?

Yenilikçi düşünme nedir sorusunun cevabından sonra yenilikçi düşünme becerilerinin neler olduğunu açıklamak gerekir.

Yenilikçi düşünme için sahip olunması gereken beceriler, bilişsel ve duygusal olarak ayrılmaktadır. Duygusal yetkinlikler; öğrenme arzusu, bağımsız ve özgür düşünme gücü, farklı görüşlere duyulan saygı, önyargısız ve tarafsız olabilme, öz farkındalık, sorgulama, gibi unsurlarla ilgilidir. Bilişsel beceriler ise; bilgiyi yeni duruma transfer edebilme, sistemli olma, disiplinler arası ilişkiler kurabilme; bilimsel kuşkuculuk, analitik düşünme unsurlarıyla ilgili olmaktadır.

Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma Sertifika Programı 

Problem nedir?

 • Problem çözüm bekleyen sorunlardır.
 • 1995 Oxford el sözlüklerine göre problem 2 şekilde tanımlanmaktaydı;  
 • “Çözüm gerektiren kesin olmayan/şüpheli ya da zor konular”
 • “Zor olan bir konuyu/şeyi başarı ile tamamlamak veya hakkından gelmek”
 • Modern Amerikan gemi yapımının babası olarak bilinen Amerikalı sanayici Henry Kaiser’e göre problem sadece iş elbiselerindeki fırsatlar olarak dile getirilmiştir.

Problem Çözme Nedir?

 • Problem çözme, çözümleri deneyerek güçlükleri yenme çabasıdır.
 • Problem Çözme, bir problemin tanımlanması eylemi, sorunun nedeninin belirlenmesi, çözüm için alternatiflerin seçilmesi/tanımlanması ve çözümün uygulanmasıdır.

Problem Çözmenin Adımları Nelerdir?

Problem Çözme 4 temel adıma sahiptir;

 • Problemin tanımlanması
 • Alternatif çözümlerin oluşturulması
 • Alternatiflerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
 • Çözümün uygulanması ve takip edilmesi

 

 Akıl Yürütme Nedir?

 Yeni bilgiler elde etmek için eldeki bilgilerin sistemli bir şekilde kullanılmasına akıl yürütme denir. Bu yönteme, genellikle elde yeteri kadar bilgi olmadığında başvurulur. Bu yolla elde edilen sonuçlar hiçbir zaman gerçeği tam olarak yansıtmaz ancak belli başlı konularda doğru sonuca ulaşmamıza yardımcı olabilir.

 Akıl Yürütme Türleri Nelerdir?

 Mantıkta ve felsefede üç çeşit akıl yürütme yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla, tümdengelim, tümevarım ve analojidir.

 

Empati kurmakla başlayıp problemi tanımlamayla devam eden Tasarım Odaklı Düşünme sürecinde üçüncü aşama, fikir oluşturmadır. Genel bir ifadeyle bu aşamada, ekipçe, tanımlanmış problemi çözmeye yönelik çok sayıda fikir üretilir. Daha sonra bu fikirler arasından ilgili duruma en uygun ve yaratıcı fikir seçilecek ve bir sonraki aşama prototip oluşturmaya geçilecektir.

Fikir oluşturma aşamasının odak noktasında yaratıcılık ile yenilik vardır ve bu da onu, geleneksel problem çözme tekniklerinden ayırır. Bu kapsamda, sorular (hatta “aptalca” sorular) sorulması ve bu sorulara yenilikçi, bilindik çözümlerden farklı, beklenmedik cevaplar verilerek inovasyon potansiyelinin artırılması önemlidir. 

Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri Sertifika Programı 

 •  

Karmaşık Problem Çözme Sertifika Programı 

Problem nedir?

 • Problem çözüm bekleyen sorunlardır.
 • 1995 Oxford el sözlüklerine göre problem 2 şekilde tanımlanmaktaydı;  
 • “Çözüm gerektiren kesin olmayan/şüpheli ya da zor konular”
 • “Zor olan bir konuyu/şeyi başarı ile tamamlamak veya hakkından gelmek”
 • Modern Amerikan gemi yapımının babası olarak bilinen Amerikalı sanayici Henry Kaiser’e göre problem sadece iş elbiselerindeki fırsatlar olarak dile getirilmiştir.

Problem Çözme Nedir?

 • Problem çözme, çözümleri deneyerek güçlükleri yenme çabasıdır.
 • Problem Çözme, bir problemin tanımlanması eylemi, sorunun nedeninin belirlenmesi, çözüm için alternatiflerin seçilmesi/tanımlanması ve çözümün uygulanmasıdır.

Problem Çözmenin Adımları Nelerdir?

Problem Çözme 4 temel adıma sahiptir;

 • Problemin tanımlanması
 • Alternatif çözümlerin oluşturulması
 • Alternatiflerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
 • Çözümün uygulanması ve takip edilmesi

Eleştirel Düşünme ve Analiz Sertifika Programı 

Eleştirel düşünce, analitik düşünme teknikleri arasında yer alıyor. Herhangi bir konuyu detaylarıyla ele alarak, eleştirilme durumudur. Eleştirilen konular, daha detaylı olarak incelenir. Veri analizi yapmak da, analitik düşünme tekniklerinden biridir. Herhangi bir konu veya problemi ele alırken, araştırma yapmak analitik düşünme teknikleri için oldukça önemlidir.

Esneklik, Stres Toleransı ve Esneklik Sertifika Programı 

Esneklik, Stres Toleransı Sertifikası Esneklik, kişinin geçmiş ve geleceğe takılı kalmayıp içinde olduğu an ile temas etmesi ve belirlemiş olduğu değerleri doğrultusunda davranışlar gerçekleştirebilmesidir. Psikolojik esneklik, istenen ve istenmeyen deneyimlerin varlığının kabul edilmesine odaklanır.
Stres, vücudu ve ruhsal durumu etkileyen yaşam kalitesini düşüren ileride yaşanabilecek hastalıkların oluşmasına sebep olan bir durumdur.

Yaratıcılık, Özgünlük ve İnsiyatif Sertifika Programı

Yaratıcı Olmak Ne Demektir?

Yaratma yeteneği olan ya da kreatif, yaratıcı olmak şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda zeka, düşünce ve hayal gücünden yararlanmak suretiyle yeni bir şey ortaya koymak yaratıcı olmak şeklinde ifade edilir. Ortada olmayan yeni bir şeyin ortaya çıkarılması ve yaratılması biçimde ön plana çıktığını söylemek mümkündür.

Özgün Olmak Ne Demektir?

Özgünlük, bir yazarın kaleme aldığı eserin başka hiçbir eserle benzerlik taşımaması demektir. Özgün yazarlar, daha önce işlenmemiş konuları kendilerine özgü bir üslupla ele alır. Özgün şairlerin dizeleri ise başka şiirleri çağrıştırmaz.

 

 İnisiyatif Ne Demek?

 İnisiyatif kelimesi ‘öncelik, üstünlük’ ya da ‘karar verme yetkisi’ olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir kişinin herhangi bir konu içerisinde bireysel olarak gerekli kararları alması anlamına gelir.

 İnisiyatif Nedir?

 İnisiyatif değişik cümlelerde farklı anlamları üzerinden kullanılabilen Türkçedeki yaygın kelimelerden biridir.

- Öncelik, üstünlük,
- Karar verme yetkisi,
- Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği,

 Bu anlam üzerinden cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Liderlik ve Sosyal Etki Sertifika Programı  

Liderlik, şirketlerde yöneticilerin en önemli görevlerindendir. Bu eğitimle şirketin değişik konumlarında bulunan yöneticilerin ekiplerini yapmakta oldukları işlere daha iyi yönlendirebilmeleri amacı ile hazırlanmıştır.

Duygusal Zeka Sertifika Programı 

Duygusal zeka, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlayabilme, empati kurabilme, motivasyon artırma ve özgüven duygusunu geliştirme olanağı tanıyan bir kavramdır. Bundan dolayı da günümüzde duygusal zekanın geliştirilmesi konusuna verilen önem giderek artmaktadır.

Duygusal zeka; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Buna göre, bireyin hayattaki başarısı kendi duygularını dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır. 

 Teknoloji Tasarımı ve Programlama Sertifika Programı 

nsanların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak adına olgu ve zeka faktörlerinin, bilim, mühendislik, sanat, sosyal ve ekonomik çalışmalar ile oluşan bileşimlerine teknoloji tasarım adı verilir.

Programlama, günlük hayattaki genel veya özel problemlerin makinelere tanıtılması, öğretilmesi ve öğretilen çözüm yolları ile sonuca ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan teknik bir terimdir.

 

Örnek Sertifika ; 

 

Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 500 ₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

Türkçe ve İngilizce Sertifika Örneği;

İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversite Onaylı Sertifika

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün, mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

 • Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
 • Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
 • Kayıt olan öğrencilere açılan sistemler 2 ay sonra kapatılacaktır.

Banka Hesap Bilgilerimiz

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod             : 0046
Swift           : AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr


Yorumlar

0 yoruma göre

Düşüncelerini paylaş

Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

Yeni YorumSon İncelemeler

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!