İş Yeri Hibe ve Destekleri - Girişimcilik Sertifikası

Yorumlar

5
(67)

İş Yeri Hibe ve Destekleri - Girişimcilik Sertifikası

₺2.050,00

İş yeri açma konusunda devlet tarafından verilen teşvik ve hibeleri barındıran, teşvik ve hibelerden yararlanmanın püf noktalarını anlatan eğitim programıdır

Öne Çıkanlar

 • Eğitime Anında Başla
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
 • Bilgisayar, Telefon ve Tabletten Erişim

İş Yeri Hibe ve Destekleri - Girişimcilik Sertifikası

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Amacı, Modelleri ve Hedef Kitlesi
Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.

GİRİŞİMCLİK VE İŞ YERİ DEVLET HİBE DESTEKLERİ EĞİTİMİ

Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Kısmı Eğitim İçeriği
Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri ve Tecrübe Paylaşımı, Sorumlu Girişimcilik Kavramı ve Tecrübe Paylaşımı Özellikle ileri girişimcilik onayı için Kosgeb  kuruluna girildiğinde kurulun sorularına cevap verirken dikkat edilmesi gereken konular ve tüyolar
Modül 2: İş planın hazırlanmasında ve Kosgeb kurulunda (İşletme Kavramı, İşletme Fonksiyonları, Türleri, İşletme Kuruluş Şekilleri, Mali ve Hukuki Sorumluluklar) gibi işletmecilik kavramlarına ilişkin temel bilgiler
Modül 3: İş Planı Kavramı ve Öğeleri (Pazar Araştırması) kavramının açıklanarak iş planı içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının anlatılması ve kurulacak işletme de Pazar Araştırmasının işletmenin sürekliliği ve karlı bir işletme olabilmesi açısından önemi ve gerekliliğinin anlatılması
Modül 4 : İş Planı Kavramı ve Öğeleri (Finansal Plan) (Pazarlama Planı)(Yönetim Planı) kavramlarının temel düzeyde açıklayarak iş planı içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının anlatılması ve kurulacak işletme de (Finansal Plan) (Pazarlama Planı)(Yönetim Planı) unsurlarının işletmenin sürekliliği ve karlı bir işletme olabilmesi açısından önemi ve gerekliliğinin anlatılması
Modül 5: Kosgeb den destek alabilmenin temel şartı olan İş Planın doğru ve revizyon gerektirmeden nasıl hazırlanabileceğini örnek iş planları yardımıyla anlatmak ve iş planının olmazsa olmazı sizlere ek dosya olarak ta sunulacak EXCEL dosyalarının nasıl ve nelere dikkat edilerek doldurulacağının anlatılması

 İş Yeri Hibe ve Destekleri
İş yeri açma konusunda devlet tarafından verilen teşvik ve hibeleri içeren ve bu teşviklerden yararlanmanın püf noktalarını anlatan bir eğitim programıdır. Eğitim programının amacı, katılımcıları tüm teşvik ve hibelerden yararlanmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip hale getirmektir. Bu program sayesinde, danışmanlık ücretlerine gerek kalmadan kendi başvuru dosyanızı kendiniz oluşturabileceksiniz.

İş Yeri Açma Teşvik ve Hibeleri, Devletin Hibeleri, Karşılıksız İş Yeri Açma Hibeleri gibi  bazı teşvik ve hibeler alt kısımda listelenmiştir.

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı - 65000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır

KOSGEB İş Yeri Açma Kredisi - Geleneksel ve İleri Destek Olarak 2'ye Ayrılmaktadır.

İleri Girişimci Destek Programı - 365000 ₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

İleri Girişimci Desteği alabilecek kurum ve kuruluşlar için tıklayınız.

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

KOBİ Finansman Destek Programı - 500000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

İş Planı Ödülü Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

İş Planı Ödülü Yarışma Türü

 

Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen

 1. 1. 25.000TL
 2. 2. 20.000TL
 3. 3. 15.000TL

Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

 

İlk 3 için toplamda 100.000TL'ye kadar

Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

 

100.000TL'ye kadar

KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülü

İlk 3 için toplamda 100.000TL'ye kadar

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

-Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı - 600000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-AR-GE ve İnovasyon Destek Programı 750000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-Endüstriyel Uygulama Destek Programı 818000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 6000000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-Stratejik Ürün Destek Programı₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

-İşletme Geliştirme Destek Programı 480000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

-İş Birliği Destek Programı - 10000000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

-KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı - 1000000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
 Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

-Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı - 60000 $'a kadar destek alınabilmektedir.
Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

-Yurt Dışı Pazar Destek Programı - 300000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

-Tematik Proje Destek Programı


-Genel Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri

-KOBİ Finansman Destek Programı - 500000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması

İŞGEM/TEKMER Programı

-İŞGEM/TEKMER Programı - 3800000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
-Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri için TIKLAYINIZ

İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Programın amacı; Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro / küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro  / küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır.

 

 

Örnek Sertifika ; 

 

Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 500 ₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

Türkçe ve İngilizce Sertifika Örneği;

İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversite Onaylı Sertifika

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün, mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

 • Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
 • Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
 • Kayıt olan öğrencilere açılan sistemler 2 ay sonra kapatılacaktır.

Banka Hesap Bilgilerimiz

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod             : 0046
Swift           : AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr


Yorumlar

0 yoruma göre

Düşüncelerini paylaş

Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

Yeni YorumSon İncelemeler

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!