Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), işletmelerin sadece kâr amacı gütmek yerine toplum ve çevre ile olan ilişkilerinde daha geniş bir sorumluluk üstlenmelerini ifade eder. KSS, işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini dengeli bir şekilde değerlendirmesini ve bu alanlarda sürdürülebilirlik sağlamasını hedefler. Kurumsal sosyal sorumluluk, iş dünyasının topluma ve çevreye katkı sağlamasını, etik iş uygulamalarını teşvik etmesini ve toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde yaklaşmasını teşvik eder.


KSS'nin temel bileşenleri şunlar olabilir:


  • Çevresel Sorumluluk: İşletmelerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik politika ve uygulamaları içerir. Bu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi azaltma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konuları içerir.
  • Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin çalışanlarına, tedarikçilere, müşterilere ve topluma karşı sorumluluklarını içerir. Bu, adil iş uygulamaları, insan haklarına saygı, işçi hakları ve toplum gelişimine katkı gibi konuları içerir.
  • Ekonomik Sorumluluk: İşletmelerin finansal kararlılık ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamalarını içerir. Bu, yatırımcılara değer sağlama, işçilere adil ücretler ödeme ve uzun vadeli başarıyı teşvik etme gibi konuları içerir.


Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin sadece ekonomik başarıya odaklanmak yerine toplumsal etkilerini ve sürdürülebilirliklerini göz önünde bulundurmalarını teşvik eder. İşletmeler, bu yaklaşımı benimseyerek daha iyi bir itibar oluşturabilir, daha fazla müşteri ve yatırımcı çekebilir ve uzun vadeli başarılarını sürdürebilirler.

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler burada!

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!