HIZLI İŞLEM

Alacağınız tüm belgeler rektör imzalı olarak adresinize gelecek ve e-Devlet'te sorgulanabilir olacaktır.

MENÜ
Eğitim Sepetim {{sepetim.length}} 0
Sepetiniz (Toplam {{sepetim.length}} Ürün)
{{sepet.urun_adi}}
{{sepet.urun_toplam_fiyati}} ₺ {{sepet.urun_toplam_piyasa_fiyati}} ₺
{{sepet.urun_sayisi}} Adet
Veri bilimi, toplanan veriler arasında analiz yapabilmek, ayıklamak, sıralamak, sonuca ulaştırmak, depolamak ve bu veriler ile birlikte daha geniş bir sonuca ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi

 

Python ile Veri Bilimi

Veri bilimi, toplanan veriler arasında analiz yapabilmek, ayıklamak, sıralamak, sonuca ulaştırmak, depolamak ve bu veriler ile birlikte daha geniş bir sonuca ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

Son yıllarda veri bilimine artan talep dikkat çekmekte ve bu alanda çalışmalar ve yatırımlar yoğunlaşıtırlmaktadır.
Veri bilimi küçük dilimden büyük parçaya gidebilmeyi kolaylaştırmaktadır.

Makine Öğrenmesi ise;

Elde edilen verilerin analizini, işlenişini vb. süreçleri zamanla öğrenerek doğruluğunu kademeli olarak artıran bir yapay zeka sistemidir.

Makine öğrenmesi, büyüyen veri bilimi alanının önemli bir parçasıdır. Algoritmik hesaplamalar veya tahminler yapılarak elde ettiği verilerin sonuçlarını kullanıcı ile paylaşmaktadır. Buna arama motorunda bulunan düzeltme veya önerme işlemlerini örnek gösterebiliriz.

 

Python EĞİTİMİ --- NEDİR

Bu eğitimde araştırmacılar kapsamında olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler, veri bilimi insanları, mühendisler, veri analistlerinin veri bilimi ve makine öğrenmesi algoritmalarının kullanımında gerekli olan temel düzey Python dilini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Python EĞİTİMİ --- KAZANIMLARI

Eğitim ile Python programının işletim sistemlerine ücretsiz olarak indirilerek kurulması ve çalıştırılması, temel metin işlevlerinin kazanılması, temel python veri analizinde verinin düzenlenmesi, işlenmesi ve görselleştirilmesi üzerinde tüm detayları ile birlikte durulacaktır. Bu sayede Python programının kendi temel kodlarını yanı sıra en önemli veri bilimi modülleri olan Numpy ve Pandas ile veri manipülasyonu işlemleri olarak isimlendirilen veri düzenleme işlemlerinin detayları üzerinde durularak temel istatistiksel kodlar ve algoritmaların tasarımı üzerinde durulacaktır.

Python EĞİTİMİ --- EĞİTİM İÇERİĞİ (KONU BAŞLIKLARI)

DERS İÇERİĞİ

Python Programının Tanıtımı
Kullanım Alanları
İndirilmesi ve Kurulması
Temel Operatörler
Atama Operatörleri
Aritmetik Operatörler
Mantıksal Operatörler
Veri Türleri
Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
İşlem Çıktılarının Alınması
Temel Metin İşlevleri
Ön Tanımlı Fonksiyonlar
Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
Lokal ve Global Değişkenler
If İfadesinin Kullanımı
If ve Else İlişkisi
İf,Else ve Elif İlişkisi
Döngüler
For Döngüsü
While Döngüsü
Veri İşleme
Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
Numpy Modülünün Yüklenmesi
Rastsal Veri Üretme
Normal Dağılımdan Veri Üretme
Tam Sayı Veri Üretme
Numpy Dizeleri Oluşturmak
Numpy Dizelerinin Özellikleri
Yeniden Şekillendirme İşlemleri
Dizeleri Birleştirme İşlemleri
Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
Dizelerde Sıralama İşlevi
İndeksler ile Elamanlara Erişim
Aralık Seçme İşlemleri
Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
Dizelerde Matematiksel İşlemler
Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
Pandas Modülünün Yüklenmesi
İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
Data Frame (Veri Çerçevesi)
Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
loc ve iloc İşlevleri ile Değişken Seçme
Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
Gruplama İşlemleri
Toplulaştırma İşlev
Filtreleme İşlemleri
Tekrarlama Komutları
Sıralama İşlemleri
Dönüştürme İşlevleri
Pivot Tablolar
Veri Görselleştirme
Verileri Kategorilere Ayırma
Barplot Grafikleri
Seaborn Modülünün Kurulumu
Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
Temel İstatistik Bilgileri ?
Anket Verilerine Bakış
Evren ve Örneklem
Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
Değişken, Sabit Parametre
Bağımlı Bağımsız Değişken
Ölçüm Düzeyleri
Sınıflama (Nominal) Ölçek
Sıralama (Ordinal) Ölçek
Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
Temel İstatistiksel Kavramlar
Ortalama
Mod
Medyan
Standart Sapma
Varyans
Korelasyon
Kovaryans
Normal Dağılım
Hipotez Testleri
Hipotez Testinin Aşamaları
Programının Arayüzünün Tanıtılması
Programdaki Menüler
Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
Veri Etkiletlerinin Girilmesi
Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
Görsel Gruplama
Gözlem ve Değişken Erişimi
Gözlem ve Frekans İlave Etme
Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
Gözlemleri Ağırlıklandırma
Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
Ölçek Hesaplamaları
Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
Çapraz Tablolar Oluşturmak
Frekans Tabloları Oluşturmak
Betimsel İstatistikler Elde Etmek
Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
Normal Dağılım Testi
Grup Ortalamalarının Testi
Tek Örneklem t Testi
Bağımsız Örneklem t Testi
Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

Program (61) uzaktan eğitim saati sürecektir.

Örnek Sertifika ; 


Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz durumunda belge ve gönderim ücreti 180 TL'dir.

 

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz. Üniversitemiz tarafından verilen sertifikaları kamu ve özel sektörde geçerlidir.

Eğitim Süreci

  • Tüm işlemler online gerçekleşecektir.
  • Kendi müsaitliğinize göre sisteme girip eğitim videolarınıza 7/24 erişim sağlayabileceksiniz.
  • Eğitim sonunda test usulü sınavınız olacaktır.
  • Sınavlar ortalama 20-40 soru arasında olmaktadır.
  • Üç defa ücretsiz sınav hakkınız bulunmaktadır.
  • Geçme notu 50 puandır.
  • 1 ay eğitim süreniz bulunmaktadır.Çoklu katılımlarda eğitim süresi uzamaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün , mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

•Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
•Eğitim başlangıç ve bitiş tarih aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
•Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
•Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
•Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
Banka Hesap Bilgilerimiz
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod: 0046
Swift: AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65
(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp Danışma Hattımız: Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapan veya soru soran kimse yok.