Terapi/Test Eğitim Kampanyası! 27 Sertifika

Yorumlar

4.43
(486)

Terapi/Test Eğitim Kampanyası! 27 Sertifika

₺2.950,00

Mevcut Seçenekler

Öne Çıkanlar

  • Eğitime Anında Başla
  • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
  • Bilgisayar, Telefon ve Tabletten Erişim

Terapi/Test Eğitim Kampanyası! 27 Sertifika

3 adet fiziki (tercih etmeniz durumunda) +e-Devlet gönderimi (Objektif Testler-Projektif Testler-Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi başlığında) 24 adet e-Devlet gönderimi(Tüm test başlıkları) toplam 27 sertifikalı bir eğitim programıdır.

 

7 UYGULAYICI EĞİTİM BİR ARADA

Sertifikalarınız her test için ayrı ayrı hazırlanarak e-Devlet sistemine aktarılacaktır.(8 Adet)
Adresinize ise "Projektif Testler" başlığında 1 adet fiziki sertifika gönderimi yapılacaktır.

PROJEKTİF TESTLER
TEMATİK ALGI TESTİ (TAT) 
ÇOCUKLAR İÇİN TEMATİK ALGI TESTİ (CAT) 
BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ 
LOUİSA DÜSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ 
BLACKY RESİMLERİ TESTİ
SZONDİ KİŞİLİK TESTİ 
LUSCHER RENK TESTİ 

TEMATİK ALGI TESTİ (TAT) 

Tematik Algı Testi, 30 resim ve 1 boş karttan oluşan projektif bir kişilik testidir. Bu testte kişiliğin, çatışmalar, baskın dürtüler, ilgi alanları ve güdüler gibi altta yatan dinamiklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kişilerden gördükleri resimler hakkında başı, ortası ve sonu olan birer hikaye yazmaları istenir. Danışanlar hikaye oluşturken "şuanda neler oluyor?" , "resimdeki karakterler ne düşünüyor ve ne hissediyor?" "olaylar bu noktaya nasıl geldi?" , "sonuç nedir?" gibi sorular terapist tarafından yöneltilebilir. Sonrasında hikayeler aynı şekilde terapist tarafından yorumlanarak bir takım bulgulara ulaşılır. TAT çocuklar, gençler ve yetişkinlerde kullanılmakta kişilerarası ilişki dinamiklerini en iyi veren test olarak nitelendirilmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN TEMATİK ALGI TESTİ (CAT) 

Çocuk Algı Testi (CAT) çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek çok kullanışlı bir psikolojik testtir. Çocuk Algı Testi (CAT) Ölçtüğü Özellikler *Kişilik dinamiklerini *Ebeveyn ilişkilerini *Kardeş ilişkileri ve kıskançlık durumları *Tuvalet eğitimleri *İnatçı tutumları

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ 

Beier Cümle Tamamlama Testi; birey ve gurupların genel tutumlarını, eğilimlerini ve isteklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Klinik çalışmalarda da kullanıldığı gibi, bireyi tanıma, geçmiş ve geleceğe karşı tutumlarını belirleme, aile, arkadaş ilişkilerine yönelik amaçlı öğrenci guruplarına alanında kullanılmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin; geleceğe, yeteneklerine, karşı cinse, anne-babalarına, iş veya okula karşı tavırları; kendilerine güvenleri, korku ve kaygıları, suçluluk duyguları ve çeşitli durumlara karşı olan tepkileri hakkında bilgi verir. Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir

LOUİSA DÜSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ 

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış olmakla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi olarak uygulanabilir. Kültürlü yetişkinlerin yanıtları genellikle zeki ve mantıklıdır. Kültürel düzeyi düşük, zihnî yetenekleri fazla olmayan yetişkinlerinse verdikleri yanıtlar sembolik ve spontane’dir.

BLACKY RESİMLERİ TESTİ

Gerald Blum tarafından tasarlanan ve ilk olarak 1949'da klinik sahneye çıkan bu test, psikanalitik teoriye açık atıf ve kavramları doğrulamak için deneysel olarak kullanılmıştır. Psişik çatışmalar, savunma mekanizmaları, psikoseksüel gelişim hakkında bilgiler alınmaktadır.

SZONDİ KİŞİLİK TESTİ 

Szondi Kişilik Testi, Macar psikiyatr ve psikoloji profesörü; Léopold Szondi tarafından 1935 yılında geliştirilen, bir sözel olmayan yansıtmalı kişilik testidir. Aynı zamanda; kader analizi kavramının da kurucusu olan Szondi’nin çalışmaları 1940’larda Freud’un çalışmaları kadar ses getirmiştir. Szondi Kişilik Testi, sistematik bir dürtü teorisine ve boyutsal bir kişilik modeline dayanır. Tüm insani dürtülerin sıralanması (sadizm, mazoşizm, narsizm vb.), kapsamlı bir teori içinde sınıflandırılması ve çerçevelenmesini kapsar.

LUSCHER RENK TESTİ 

Lüscher testi veya Renk Testi Psikolojide birinin kişiliğini tanıma aracı olarak kullanılan projektif bir testtir. Spesifik olarak, uygulandığı kişinin psikofizyolojik durumunu ve strese maruz kalma şeklini değerlendirmeye yarar. Projektif testler gibi, Lüscher testi de bir kişinin çeşitli unsurlar arasındaki seçiminin doğrudan kişilik özellikleriyle ilgili olduğu fikrine dayanmaktadır. Bu tür testler bilimsel çevrelerde çok fazla tartışmalara neden olur, ancak uygulamada hala yaygın olarak kullanılmaktadır

 

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Sertifika Programı

Kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım danışma sürecinde terapist ve danışmanların kullanacağı özel teknikler bütününden oluşmaktadır.

Eğitimin Tanıtımı
Kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım danışma sürecinde terapist ve danışmanların kullanacağı özel teknikler bütününden oluşmaktadır. Bu teknikler danışanın problemin yaşanmadığı anlardaki durumu ve güçlü yönlerine
odaklanmasına yardım etmekte ve çeşitli ödev be çalışmalar ile desteklenmektedir. "Sorun yaşanır problem çözülür" bakış açısından hareket ile danışandan hız alarak değişimi gerçekleştirilir. Danışan problemin çözümünde daha önce hiç denemediği yolları denemesi, değişim ve problemin baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Olumlu yanlar açığa çıkartılarak değişim sağlanır ve bu değişimin sürdürülmesi için gelişimsel katkıda bulunulur. Geçmiş ve gelecek değil Şimdi ve Burada kavramlarına odaklanılır. İşe yarar çözümleri tutup işe yaramayan çözümleri değiştirerek değişimin sürekliliği sağlanır.

Eğitim Amacı:
Katılımcılarda kısa süreli çözüm odaklı terapi modelini uygulama becerisi kazandırmak

Eğitim İçeriği
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapinin Kuramsal Çerçevesi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapide Kullanılan Kavramlar
Danışma Sürecinde Kullanılan Teknikler
Uygulama Örnekleri ve Hangi Alanlarda Kullanıldığı
Danışma Sürecindeki Uygulama Süreci
Vaka Analizi / Süpervizyon

Eğitmenler
Uzman Klinik Psikolog Fulya BÜYÜKBAŞOĞLU

 

17 UYGULAYICI OBJEKTİF TEST EĞİTİMİ Bir Arada 

Sertifikalarınız her test için ayrı ayrı hazırlanarak e-Devlet sistemine aktarılacaktır.(18 Adet)
Adresinize ise "Objektif Testler" başlığında 1 adet fiziki sertifika gönderimi yapılacaktır.

ZEKA TESTLERİ

Cattell 2A-3A Testleri: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Cattell 2A-3A Testleri: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Porteus Labirentleri Testi: 8 ile 14 yaş arasındaki çocukların ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin zeka kapasitesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kent EGY Testi: 6-14 yaş çocuklar ve mental retardasyondan şüphelenilen yetişkinler için kullanılmaktadır.

 

GELİŞİM TESTLERİ

Metropolitan Okul Hazırlık Ölçeği: 5 yaş 6 ay ve 6 yaş arasındaki çocukların okula gitmeye hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan bir testtir.

Okul Hazırlık Testi: Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

Ankara Gelişim Envanteri: 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Küçük kas-büyük kas gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım becerileri, sosyal gelişim gibi alanları ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Peabody Resim Kelime Eşleme Testi: 3-12 yaş arasındaki kişilerin kelime bilgisini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Aynı zamanda çocukların alıcı dil kapasitesi ölçülmektedir.

Kelime Söyleyiş Testi: Artikülasyon bozukluklarını belirlemede kullanılan bir testtir. Kelime Söyleyiş Testi, ifade edici dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi: 3 ile 7 yaş arasındaki yaş gruplarının psikomotor faaliyetlerini ölçmek amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir. Gessel Gelişim Figürleri Testi; görsel hafıza, motor beceri, görsel algı, küçük kas becerileri ve el-göz koordinasyonu gibi alanlara yönelik ölçüm yapar.

Frostig Görsel Algı Testi: 4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algılama sorunları olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir.

 

DİKKAT TESTLERİ

D2 Dikkat Testi: Çocuk değerlendirme testleri arasında en yaygın kullanılan testlerden biridir. D2 Dikkat Testi, 9-60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hızını, öğrenme seviyesini, zihinsel konsantrasyonunu ve dikkat seviyesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Burdon Dikkat Testi: Ortaokul ve lise öğrenci grubunda dikkat eksikliği yaşayan kişileri belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir.

Frankfurter Dikkat Testi: 5 ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testtir. Çocuktan elma ve armut şekillerinin karışık olarak verildiği bir kağıt üzerinde armutları seçmesi istenir. Böylece çocuğun ne kadar dikkatli olduğuna ilişkin puanlama yapılır.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üstü bireylerin mekansal belleğini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi’nde bolca şekil kullanılmakta ve bireylerin bu şekilleri aklında ne kadar tuttuğu test edilmektedir.

 

DİĞER TESTLER

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocukların görsel-motor koordinasyon becerisini ve görsel algılamasını ölçen bir testtir.

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi: 3 ile 15 yaş arasındaki çocukların çizdiği insan resminden iç dünyasını anlamak için kullanılan bir testtir. Aynı zamanda Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, projektif (yansıtıcı) bir testtir.

Koppitz İnsan Çiz Testi: 3 ile 15 yaş arasındaki çocukların çizdiği insan resminden iç dünyasını anlamak için kullanılan bir testtir. Aynı zamanda Koppitz İnsan Çiz Testi, projektif (yansıtıcı) bir testtir.

 

Örnek Sertifika ; 


Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim Sonunda ; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı ve Rektör İmzalı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 500 ₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

Türkçe ve İngilizce Sertifika Örneği;

İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversite Onaylı Sertifika

Kazanımlar

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanızı/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?

"Eğitime Katıl'' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale/EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. Havele/EFT Ödemelerini ise mesai saatleri içerisinde yapmanız durumunda sisteminiz aynı gün, mesai dışı yapmanız durumunda ise ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz SMS olarak size ulaşacaktır.

Başvuru Süreci

  • Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
  • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
  • Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
  • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu 0543 613 12 00 whatsapp hattımıza iletmeniz gerekmektedir.
  • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
  • Kayıt olan öğrencilere açılan sistemler 2 ay sonra kapatılacaktır.

Banka Hesap Bilgilerimiz

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.
Şube Adı    : İMES TİCARİ / 00876
Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap No   : 0067465
Kod             : 0046
Swift           : AKBKTRIS
IBAN           : TR29 0004 6008 7688 8000 0674 65

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN AD SOYAD VE TELEFON NUMARASI BİLGİNİZİ YAZINIZ.)

İletişim

0850 303 27 80
Whatsapp
uzemigunsem@gedik.edu.tr


Yorumlar

0 yoruma göre

Düşüncelerini paylaş

Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

Yeni YorumSon İncelemeler

GEDİKSEM NE YAPIYOR?

Üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir sertifikalı eğitimler ile size destek oluyoruz. Resmi ve geçerli sertifikalar ile kariyerinize yön verin!